Zgłoś pracę

Zapraszamy do wspólnej zabawy „w przedmiot”, w grę hasłami i znaczeniami.

 

Nawiązując do „wielkich dzieł sztuki wielkich artystów” chcemy Was zainspirować do twórczego komentowania rzeczywistości albo zabawy czystą formą.

Zachęcamy do nadsyłania zdjęć prac w typie „ready-made”, czyli przedmiotów, które Waszym zdaniem są „czymś więcej niż tylko rzeczą”, wykonanych przez Was samych, znalezionych, skomponowanych w nową całość, ciekawych ze względu na kontekst albo jego zmianę. Wszystko co zrobicie, wymyślicie, złożycie, przestawicie lub skomponujecie może być dziełem sztuki, to wasza praca, umysł i zaangażowanie nadaje temu znaczenie.

Każdy, kto chce opublikować zdjęcie swojej pracy na stronie galerii Homo Creatus proszony jest o całkowite wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się obok oraz zaakceptowanie regulaminów i zgód do niego dołączonych. Przy każdym zgłoszeniu niezbędny jest również opis autorski do zgłaszanej pracy.

Wszystkie nadesłane zdjęcia prac zostaną przez nas opublikowane w formie, w jakiej je nadeślecie. Organizator ma wyłączne prawo do odrzucenia lub wykluczenia zdjęć, które zawierają treści sprzeczne z przepisami prawa lub których przekaz godzi w dobre obyczaje, poszanowanie kultury, obyczajów lub ogólnie szanownych zasad współżycia społecznego.  Ponadto nadsyłane prace muszą być własnością autora lub powinien on posiadać prawo do jego dysponowania, a także powinny mieć taką formę, aby możliwe było ich ewentualne zaprezentowanie na wystawie.

Zamieszczone w galerii prace będą mogły być oceniane przez innych autorów oraz komentowane i udostępniane. Do wybranych prac, uwzględniając ich autorski opis, krytycy sztuki współczesnej napiszą kuratorski komentarz, który wpisze daną pracę w kontekst sztuki i kultury współczesnej.

Wybrane prace poddane zostaną profesjonalnej recenzji kuratorskiej. Chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się co o Twojej pracy myślą recenzenci? Zgłoś pracę!

Zobacz też: regulamin.

Praca

Twoje dane
Nick uzupełnij tylko, jeśli nie chcesz, żeby praca została podpisana Twoim imieniem i nazwiskiem.


w formacie: rrrrw przypadku studentów: uczelnia i kierunekw formacie: 000000000pole opcjonalne