Marcel Duchamp, Fountain, 1917


Marcel Duchamp, Fountain, 1917

Słynna praca Marcela Duchampa pt. Fountain (Fontanna) to nic innego jak odwrócony o dziewięćdziesiąt stopni urynał podpisany przez artystę: R. Mutt. W 1917 r. Duchamp przesłał go anonimowo jako dzieło sztuki zgłoszone na wystawę organizowaną przez American Society of Independent Arts (Amerykańskie Stowarzyszenie Artystów Niezależnych), którego to stowarzyszenia nota bene sam był członkiem. Wedle regulaminu na wystawę miały zostać przyjęte wszystkie dzieła pod warunkiem uiszczenia przez autorów niewielkiej opłaty. Praca Duchampa jako jedyna ze zgłoszonych prac została przez komisję stowarzyszenia odrzucona pod zarzutem niemoralności, jakkolwiek wcześniej nie było mowy o tego typu cenzurze. Pozostałe 2125 dzieł zaprezentowano.

Fontanna stała się jednym z najbardziej znaczących dzieł XX w. Artysta, w tym najbardziej znanym ze wszystkich swoich ready made, postawił pytania, które do dziś pozostają w centrum zainteresowań wielu artystów, krytyków i kuratorów sztuki, a są to pytania o oryginalność dzieła sztuki, autorstwo, medium, tzw. dobry smak, instytucjonalność sztuki czy jej związki z rynkiem towarów.

©Marcel Duchamp/ADAGP, Paris and DACS, London 2016
[http://www.tate.org.uk/art/artworks/duchamp-fountain-t07573]

Informacje
Ocena:
Oceń na 1/10Oceń na 2/10Oceń na 3/10Oceń na 4/10Oceń na 5/10Oceń na 6/10Oceń na 7/10Oceń na 8/10Oceń na 9/10Oceń na 10/10
(brak ocen)
Loading...
Dodano:

30 stycznia 2017